Ugandahilfe Nordendorf e.V.

Ansprechpartner
Pfützner Nadia und Ferdinand
Blankenburger Strasse 19
86695 Nordendorf 

https://www.ugandahilfe-nordendorf.de/